ผู้บริหาร

นางบุษกร หวานเพราะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/06/2016
ปรับปรุง 31/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 62962
Page Views 85264
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา บ้านฝาง กระนวน 043-210-904
2 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 04-3210-712
3 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 312962
4 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043210263
5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-431578
6 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043-272541
7 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
8 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา ยางคำ หนองเรือ 043245026
9 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ 431570
10 โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0-4321-0010
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 0-4321-0260
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4334-5163
13 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
14 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278048 / 278103
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
16 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060